Misja i Statut


Nasze stowarzyszenie powstało, aby bronić interesów społecznych i ekonomicznych dużych rodzin. Nazwa "Związek Dużych Rodzin" jest nawiązaniem do idei związków zawodowych, reprezentujących określoną grupę społeczną.

Od 2007 r. aktywnie i skutecznie wpływamy na kształt polskiej polityki rodzinnej. Formułujemy opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń. Jesteśmy uczestnikami debat na tematy związane z polityką rodzinną na różnych szczeblach.

Walczymy ze stereotypem rodziny wielodzietnej pojmowanej jako patologia. Dzięki naszym działaniom coraz częściej duża rodzina jest postrzegana jako pozytywny wybór życia pełnego trudów, ale przede wszystkim pełnego radości i szczęścia, a polityka rodzinna przestała być terminem niezrozumiałym.

Wciąż – od kiedy powstaliśmy – mamy nadzieję, że Polska stanie się krajem naprawdę życzliwym dla rodzin wielodzietnych.

Nasze cele

 • działamy na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
 • działamy na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,
 • działamy na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka,
 • podejmujemy działania na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny.

Nasze działania 

 • przedstawiamy propozycje rozwiązań prawnych, które zmierzają do realizacji konstytucyjnego zobowiązania do uwzględniania dobra rodziny i udzielania szczególnej pomocy rodzinom wielodzietnym i wielopokoleniowym,
 • reprezentujemy interesy naszych członków wobec władz krajowych i organów Unii Europejskiej,
 • opracowujemy opinie w sprawie wpływu projektów rozwiązań prawnych na interesy rodziny, w tym w szczególności dużej rodziny,
 • badamy potrzeby rodzin i stojące przed nimi zagrożenia,
 • wspieramy działania organów państwa i organizacji społecznych, które służą dobru dużych rodzin,
 • reprezentujemy naszych członków wobec przedsiębiorców oraz ich organizacji,
 • inicjujemy, organizujemy i wspieramy projekty i rozwiązania biznesowe, które uwzględniają interesy dużych rodzin (w szczególności w ofercie produktowej i sposobie zarządzania przedsiębiorstwami),
 • organizujemy konferencje, imprezy kulturalne, oświatowe, turystyczne i sportowe oraz publikujemy materiały z tych imprez,
 • prowadzimy kursy, seminaria, sympozja, zjazdy, odczyty oraz szkolenia,
 • prowadzimy akcje i kampanie promocyjne i reklamowe,
 • prowadzimy i wspieramy działalność wydawniczą, związaną z realizacją naszych celów,
 • tworzymy i zarządzamy funduszami stypendialnymi,
 • wspieramy i prowadzimy działalność naukową,
 • prowadzimy działalność szkoleniową,
 • prowadzimy działalność charytatywną i opiekuńczą,
 • wypowiadamy się w sprawach publicznych, związanych z naszymi celami,
 • organizujemy, prowadzimy, nadzorujemy wypoczynek dla rodzin, szczególnie dużych rodzin, dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. 

Statut

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter