Zapisy do Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"

W myśl Statutu ZDR 3+ członkami rzeczywistymi mogą być małżonkowie wychowujący co najmniej troje dzieci oraz pełnoletnie dzieci z takich rodzin. Pozostałe osoby mogą zostać członkami wspierającymi.

Aby przystąpić do naszego stowarzyszenia, należy wypełnić poniższą deklarację członkowską.

Przystępuję jako:

Dane adresowe:

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności informujemy o celach i zasadach na jakich przetwarzamy powierzone nam dane osobowe. Informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus“, zarejestrowane przy ul. Solec 81b/73a, 00-382 Warszawa, adres e-mail: biuro@3plus.pl.
  2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja celów statutowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus“. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia Pani/Pana w poczet członków naszego stowarzyszenia.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji celów statutowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus". Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane w celach marketingowych podmiotom zewnętrznym.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji celów statutowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus“ będą przetwarzane do czasu istnienia naszego stowarzyszenia lub wcześniejszego cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.
Proszę uzupełnić wymagane pola.