Zapisy do Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"

W myśl Statutu ZDR 3+ członkami rzeczywistymi mogą być małżonkowie wychowujący co najmniej troje dzieci oraz pełnoletnie dzieci z takich rodzin. Pozostałe osoby mogą zostać członkami wspierającymi.

Aby przystąpić do naszego stowarzyszenia, należy wypełnić poniższą deklarację członkowską.

Przystępuję jako:

Dane adresowe:

Proszę uzupełnić wymagane pola.