Certyfikacja Samorządów


Związek Dużych Rodzin przygotował program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Projekt Certyfikacji powstał między innymi w wyniku analizy rozwiązań funkcjonujących w innych krajach UE. Prowadzenie certyfikacji ma na celu rozpowszechnienie idei podnoszenia jakości stanowionej polityki rodzinnej. W roku 2020 został przeprowadzony pilotaż działania, w którym wzięły udział trzy różne pod względem wielkości gminy:

 • Szczecin - miasto na prawach powiatu,
 • Grodzisk Mazowiecki - gmina wiejsko-miejska,
 • Lubochnia - gmina wiejska,

W ramach programu w formie pilotażowej przeprowadziliśmy badania oceniające szereg możliwych działań na rzecz rodziny w obszarze m.in. edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zdrowia, bezpieczeństwa. Realizacja tych działań pozwoliła na stworzenie ankiety samorządowej, która ułatwia ocenę obecnych działań podejmowanych w obszarze polityki rodzinnej prowadzonej przez samorząd. 

Następnie proces certyfikacji realizowany był w:

 • Lublinie,
 • Trzebnicy,
 • Tomaszowie Mazowieckim,
 • Gdyni. 

Przygotowane raporty - dokumenty o charakterze strategicznym będą miały długofalowe skutki, ale przede wszystkim będą miały także wpływ na zbliżenie pomiędzy instytucjami, urzędnikami i obywatelami.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” będzie miał możliwość upowszechnienia standardów lokalnych polityk samorządowych i promowania modelowych rozwiązań w tym obszarze, a także propagowania materiałów merytorycznych.   

Ważnym wydarzeniem była Gala Wręczenia Certyfikatów Samorządom Przyjaznym Rodzinie, która odbyła się 18 stycznia 2023 roku w Warszawie. Tego dnia siedem powyższych samorządów otrzymało Certyfikaty.

Obecnie Związek Dużych Rodzin współpracuje z czterema samorządami:

 • Łódź,
 • Nowa Sucha,
 • Warszawa Wawer,
 • Michałowice.

1) Formułowanie i promowanie ogólnych standardów polityki rodzinnej na poziomie lokalnym.


2) Weryfikowanie, porządkowanie, docenianie i upowszechnianie osiągnięć tych gmin, które są już zaawansowane w zakresie polityki rodzinnej.


3) Motywowanie wszystkich samorządów do tworzenia własnych pomysłów i wprowadzania własnych rozwiązań, adekwatnych do ich lokalnych potrzeb i dostosowanych do ich lokalnych możliwości.


4) Zmniejszanie dysproporcji między samorządami poprzez kierowanie wsparcia do najmniej zaawansowanych w tworzeniu rozwiązań przyjaznych rodzinie.

Etapy procesu Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom:


1. Analiza polityki rodzinnej.
Analiza stosunku samorządów do rodzin w zakresie ich kompetencji.


1.1. Przeprowadzenie ankiety we współpracy z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki rodzinnej.


1.2. Raport z realizowanej w samorządzie polityki rodzinnej.


1.3. Wnioski z raportu i rekomendacje.


2. Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za realizację polityki rodzinnej. Wskazanie zespołu działającego w zakresie realizacji zadań z zakresu polityki rodzinnej wymiana doświadczeń oraz praca merytoryczna w zakresie aspektów prawnych.


2.1. Warsztat "Aspekty prawne polityki rodzinnej".


3. Udział w jednodniowych warsztatach urzędników w obszarach objętych badaniem:


3.1. Komunikacja zewnętrzna, komunikacja polityki rodzinnej.


3.2. Praca w bezpośrednim kontakcie z rodzinami.


3.3. Praca z młodzieżą.


3.4. Komunikacja empatyczna w czterech krokach (szkolenie NVC).


3.5. Rozwój wolontariatu rodzinnego.


3.6. Ewaluacja warsztatów.


4. Ankieta dla mieszkańców.
Świadomość i stopień zadowolenia z realizowanej polityki rodzinnej.


4.1. Przeprowadzenie ankiety we współpracy z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizacje zadań z zakresu polityki społecznej i polityki rodzinnej, kołami ZDR 3 Plus, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami.


4.2. Raport z wyników przeprowadzonej ankiety.


5.Weryfikacja dotychczasowego procesu wg. kryteriów Certyfikacji. Przedstawienie dotychczasowych wyników punktacji na podstawie prowadzonych etapów procesu Certyfikacji. Weryfikacja wstępnej punktacji, przestrzeń na wdrożenie ewentualnych zmian.


6.Certyfikacja.

 • Szczecin
 • Grodzisk Mazowiecki
 • Gdynia
 • Lubochnia
 • Lublin
 • Trzebnica
 • Tomaszów Mazowiecki

 

 • Łódź
 • Nowa Sucha
 • Warszawa Wawer
 • Michałowice

 

Wyróżniamy dwie możliwości przystąpienia do procesu Certyfikacji:

 • Projektowa
 • Komercyjna

Kryterium wyboru jest nastawienie na rozwój polityki rodzinnej w obszarach samorządu, który wyraża chęć przystąpienia do procesu Certyfikacji. Decyzje odnośnie kwalifikacji samorządu do formuły projektowej podejmuje zespół certyfikacyjny.

Warunkiem uczestniczenia w projekcie Certyfikacji jest indywidualna rekrutacja, do której serdecznie zapraszamy.

Dane kontaktowe dotyczące procesu Certyfikacji:

Judyta Kruk

judyta.kruk@3plus.pl

tel. 732 988 401

W środę 18 stycznia 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów . Siedmiu przedstawicieli gmin i miast otrzymało Certyfikaty Samorządów Przyjaznych Rodzinom. Wśród nich byli reprezentanci: Tomaszowa Mazowieckiego, Gdyni, Lublina, Szczecina, Grodziska Mazowieckiego, Lubochni i Trzebnicy.

Wydarzenie zwieńczyło trzyletnią współpracę, w ramach której Związek Dużych Rodzin Trzy Plus wraz z powyższymi Samorządami prowadził proces Certyfikacji. To wielkie wydarzenie zakończyło I edycję opracowanego i wdrożonego przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus procesu Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom. W trakcie tych trzech lat udało się wypracować wiele nowych możliwości i wspólnych wizji dla rozwoju rodziny.

Proces Certyfikacji jest istotnym projektem również dla rozwoju polityki prorodzinnej, w której to obszarze jest wiele tematów do podjęcia. Są to między innymi: polityka mieszkaniowa, polityka edukacyjna, transport, komunikacja, pomoc socjalna, wszelka pomoc na rzecz rodzin, a także budowanie jej pozytywnego wizerunku wśród społeczeństwa.

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus jest w trakcie współpracy z kolejnymi Samorządami.

Szczecin
Grodzisk Mazowiecki
Lubochnia
Lublin
Tomaszów Mazowiecki
Trzebnica
Gdynia

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter