Certyfikacja Samorządów


W celu zapoznania się z ofertą POBIERZ PLIK. Zapraszamy do indywidualnych konsultacji.

 

Związek Dużych Rodzin przygotował program Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie. Projekt Certyfikacji powstał między innymi w wyniku analizy rozwiązań funkcjonujących w innych krajach UE. Prowadzenie certyfikacji ma na celu rozpowszechnienie idei podnoszenia jakości stanowionej polityki rodzinnej. W roku 2020 został przeprowadzony pilotaż działania, w którym wzięły udział trzy różne pod względem wielkości gminy:

 • Szczecin - miasto na prawach powiatu,
 • Grodzisk Mazowiecki - gmina wiejsko-miejska,
 • Lubochnia - gmina wiejska,

W ramach programu w formie pilotażowej przeprowadziliśmy badania oceniające szereg możliwych działań na rzecz rodziny w obszarze m.in. edukacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zdrowia, bezpieczeństwa. Realizacja tych działań pozwoliła na stworzenie ankiety samorządowej, która ułatwia ocenę obecnych działań podejmowanych w obszarze polityki rodzinnej prowadzonej przez samorząd. 

Następnie proces certyfikacji realizowany był w:

 • Lublinie,
 • Trzebnicy,
 • Tomaszowie Mazowieckim -Mieście
 • Gdyni. 

Przygotowane raporty - dokumenty o charakterze strategicznym będą miały długofalowe skutki, ale przede wszystkim będą miały także wpływ na zbliżenie pomiędzy instytucjami, urzędnikami i obywatelami.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” będzie miał możliwość upowszechnienia standardów lokalnych polityk samorządowych i promowania modelowych rozwiązań w tym obszarze, a także propagowania materiałów merytorycznych.   

mapka aktualna grudzień 2023

Ważnym wydarzeniem są Gale Wręczenia Certyfikatów Samorządom Przyjaznym Rodzinie. Pierwsza odbyła się 18 stycznia 2023 roku w Warszawie. Tego dnia siedem powyższych samorządów otrzymało Certyfikaty.

Kolejna Gala wręczenia odbyła się podczas Ogólnopolskiego XXII Spotkanie Kół i Oddziałów 16 marca 2024r. w Lublinie. Tego dnia Certyfikaty otrzymały:

 • Łódź,
 • Wadowice,
 • Gmina Nowa Sucha.
 • Inowłódz

       Żyrardów  odebrał Certyfikat  w dn. 4 kwietnia 2024r.

Obecnie Związek Dużych Rodzin jest w procesie certyfikacji z następującymi samorządami:

 • Michałowicami,

 • Pruszkowem,

 • Żabią Wolą,

 • Legnicą,

 • Pieszycami,

 • Bydgoszczą,

 • Warszawą Wawrem.

1) Formułowanie i promowanie ogólnych standardów polityki rodzinnej na poziomie lokalnym.


2) Weryfikowanie, porządkowanie, docenianie i upowszechnianie osiągnięć tych gmin, które są już zaawansowane w zakresie polityki rodzinnej.


3) Motywowanie wszystkich samorządów do tworzenia własnych pomysłów i wprowadzania własnych rozwiązań, adekwatnych do ich lokalnych potrzeb i dostosowanych do ich lokalnych możliwości.


4) Zmniejszanie dysproporcji między samorządami poprzez kierowanie wsparcia do najmniej zaawansowanych w tworzeniu rozwiązań przyjaznych rodzinie.

Etapy procesu Certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinom:


1. Analiza polityki rodzinnej.
Analiza stosunku samorządów do rodzin w zakresie ich kompetencji.


1.1. Przeprowadzenie ankiety we współpracy z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki rodzinnej.


1.2. Raport z realizowanej w samorządzie polityki rodzinnej.


1.3. Wnioski z raportu i rekomendacje.


2. Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za realizację polityki rodzinnej. Wskazanie zespołu działającego w zakresie realizacji zadań z zakresu polityki rodzinnej wymiana doświadczeń oraz praca merytoryczna w zakresie aspektów prawnych.


2.1. Warsztat "Aspekty prawne polityki rodzinnej".


3. Udział w jednodniowych warsztatach urzędników w obszarach objętych badaniem:


3.1. Komunikacja zewnętrzna, komunikacja polityki rodzinnej.


3.2. Praca w bezpośrednim kontakcie z rodzinami.


3.3. Praca z młodzieżą.


3.4. Komunikacja empatyczna w czterech krokach (szkolenie NVC).


3.5. Rozwój wolontariatu rodzinnego.


3.6. Ewaluacja warsztatów.


4. Ankieta dla mieszkańców.
Świadomość i stopień zadowolenia z realizowanej polityki rodzinnej.


4.1. Przeprowadzenie ankiety we współpracy z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizacje zadań z zakresu polityki społecznej i polityki rodzinnej, kołami ZDR 3 Plus, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami.


4.2. Raport z wyników przeprowadzonej ankiety.


5.Weryfikacja dotychczasowego procesu wg. kryteriów Certyfikacji. Przedstawienie dotychczasowych wyników punktacji na podstawie prowadzonych etapów procesu Certyfikacji. Weryfikacja wstępnej punktacji, przestrzeń na wdrożenie ewentualnych zmian.


6.Certyfikacja.

Lp.  Samorządy ceryfikowane:   Lp.  Samorządy w trakcie procesu certyfikacji:
1. Szczecin   13. Dąbie
2. Lubochnia   14. Michałowice
3. Grodzisk Mazowiecki   15. Warszawa - Wawer
4. Trzebnica   16. Pruszków
5. Lublin   17. Pieszyce
6. Tomaszów Mazowiecki   18. Bydgoszcz
7. Gdynia   19. Legnica
8. Nowa Sucha   20. Żabia Wola
9. Wadowice      
10. Łódź      
11. Inowłódz      
12. Żyrardów      

 

Wyróżniamy dwie możliwości przystąpienia do procesu Certyfikacji:

 • Projektowa
 • Komercyjna

Kryterium wyboru jest nastawienie na rozwój polityki rodzinnej w obszarach samorządu, który wyraża chęć przystąpienia do procesu Certyfikacji. Decyzje odnośnie kwalifikacji samorządu do formuły projektowej podejmuje zespół certyfikacyjny.

W celu zapoznania się z ofertą POBIERZ PLIK. Zapraszamy do indywidualnych konsultacji.

Dane kontaktowe dotyczące procesu Certyfikacji:

Judyta Kruk

judyta.kruk@3plus.pl

tel. 732 988 401

Szczecin
Grodzisk Mazowiecki
Lubochnia
Lublin
Tomaszów Mazowiecki
Trzebnica
Gdynia
Inowłódz
Łódź
Nowa Sucha
Wadowice
Żyrardów

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter