Po co są koła?


Dlaczego warto założyć koło ZDR 3Plus?

  • Macie koło, macie głos

Nasze doświadczenie pokazuje, że instytucje publiczne i samorządy „wyraźniej słyszą” potrzeby zgłaszane przez lokalne koło ogólnopolskiej organizacji rodzinnej niż potrzeby zgłaszane przez pojedyncze rodziny.

  • Nic o nas bez nas

Koło może wpływać na kształt lokalnej polityki rodzinnej i społecznej jako reprezentant organizacji pozarządowych i rodzin. Warto skorzystać z tego uprawnienia i trzymać rękę na pulsie. 

  • Wymiana doświadczeń

Działając w kołach łatwiej wymieniać się informacjami. Często okazuje się, że wiele spraw udało się rozwiązać w innych miejscach Polski. Można skorzystać z doświadczenia innych kół, które podpowiedzą, jak można załatwiać sprawy ważne dla Dużych Rodzin - od zakupu auta, czy rekomendacji miejsc na spędzenie wakacji, po załatwienie spraw urzędowych.

  • Duże Rodziny razem

Działalność koła przyczynia się do budowania relacji z innymi rodzinami z okolicy, samopomocy, wymiany poglądów, promowania pozytywnego wizerunku Dużej Rodziny.

  • Duży może więcej

Zakładając lokalne koło możecie skorzystać z wiedzy, doświadczenia i rozpoznawalności organizacji ogólnopolskiej. Możecie liczyć na wsparcie prawnika, księgowości, administracji oraz grona specjalistów i ekspertów. Niejednokrotnie spotkaliśmy się z pozytywnym załatwieniem konkretnych spraw, które bez wsparcia Związku najpewniej pozostałyby bez rozpatrzenia. 

  • Lokalne inicjatywy

Koło ma możliwość realizacji projektów społecznych, kulturalnych na podobnej zasadzie jak organizacje pozarządowe. Może ubiegać się o dofinansowanie dla planowanych działań zarówno ze środków zewnętrznych jak również ze środków własnych Związku. 

  • Wsparcie strukturalne

Koło ma dostęp do oferty Związku m.in. szkoleń, badań i opracowań naukowych, raportów, wzorów pism i stanowisk, materiałów promocyjnych. Koło może również korzystać ze wsparcia merytorycznego specjalistów skupionych wokół Związku.

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter