Historia


Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyrastał z poczucia wartości dużej rodziny oraz ze sprzeciwu wobec niesprawiedliwego traktowania rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, przez polski system prawny. W latach 2005-2006 rodziny mające liczne potomstwo z okolic Warszawy, a potem także z innych części Polski, zaczęły wymieniać poglądy. Doszliśmy do wniosku, że praca wykonywana w domu, poświęcona wychowaniu własnych dzieci jest traktowana jak praca bezwartościowa, co znakomicie odzwierciedla określenie, że kobieta „siedzi w domu”. Kobiecie, która wiele lat spędziła pracując w domu, choćby wychowała piętnaścioro dzieci, często nie przysługuje nawet emerytura. A przecież przygotowywanie do życia, wychowanie i wykształcenie dziecka to ważna praca.

Początki - rok 2006

Zapoznaliśmy się z systemami wspierania rodzin w innych krajach. Stwierdziliśmy, że Polska znajduje się na ostatnim w Europie miejscu pod względem wsparcia rodzin z dziećmi. W naszym kraju na rodziny z dziećmi na utrzymaniu przeznaczany jest jeden z najmniejszych procent PKB. Mamy najniższy próg dochodowy, najniższe zasiłki.

Symbolicznie płatny urlop wychowawczy uzależniony od bardzo niskiego progu dochodowego. Istnieją duże trudności w łączeniu pracy w rodzinie z pracą zawodową. Zabezpieczenie społeczne w sytuacji śmierci żywiciela rodziny jest nikłe, zupełnie nieuwzględniające wielkości rodziny. Polityka rodzinna pojmowana jest prawie wyłącznie jako socjalna, skierowana do najbiedniejszych, nie uwzględniająca wysiłku związanego z wychowywaniem każdego dziecka.

Postanowiliśmy podjąć działania w kierunku zmiany tej sytuacji. Naszym celem stało się działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w szczególności dużych rodzin, oraz na rzecz pozytywnego obrazu rodziny. Chcieliśmy pozostać środowiskiem pozapartyjnym, działającym jak najbardziej konstruktywnie i rzeczowo.

Pierwsza konferencje

Jeszcze jako środowisko nie zrzeszone formalnie, w grudniu 2006 roku, zorganizowaliśmy w Sejmie, wspólnie z Ministerstwem Pracy, konferencję „Rodziny duże bogactwem i nadzieją Polski”. Przedsięwzięcie to zaowocowało decyzją sformalizowania stowarzyszenia, co nastąpiło w maju 2007 r.

Inauguracja ZDR3+ była połączona z kolejną konferencją w Sejmie zatytułowaną „Ekonomiczne uwarunkowania polityki rodzinnej”. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” podjął decyzję o wstąpieniu do Europejskiej Federacji Rodzin Dużych. Natychmiast po swoim powstaniu zaczął intensywnie lobbować w kierunku wprowadzenia ulgi rodzinnej – co zakończyło się sukcesem wszystkich środowisk ją popierających.

Działania samorządowe

Ponieważ politykę rodzinną realizują nie tylko władze państwa – wiele bowiem uprawnień należy do samorządów – postanowiliśmy rozpocząć działania w wymiarze samorządowym, W listopadzie 2007 r. ZDR3+ zorganizował w Grodzisku Mazowieckim konferencję lokalną „Silni rodziną” i rozpoczął negocjacje z władzami Grodziska na temat wprowadzenia Karty Dużej Rodziny – czyli systemu zniżek i ulg w dziedzinie kultury, sportu, rozrywki a także komunikacji miejskiej, dla rodzin wielodzietnych. Karta została wprowadzona w 2008 roku.

Wkrótce potem, śladem Grodziska, podobną Kartę wprowadziły Tychy, potem Sandomierz, Łowicz…. Obecnie już w ponad 200 gminach i miastach funkcjonują Karty Dużych Rodzin. Niejednokrotnie dołączają się z rabatami sektory lokalne handlu i przedsiębiorczości prywatnej. Powstające w gminach Karty często są inicjowane przez koła ZDR3+ istniejące już w 50 miejscowościach. Koła integrują rodziny, prowadzą szkolenia dla rodziców, pikniki, wykłady, organizują samopomoc. Co roku znacznie przybywa członków: jest nas obecnie w całej Polsce 2000 rodzin – około 10000 osób.

Zjazd Gnieźnieński i kolejne konferencje

W marcu 2010 r. ZDR3+ był współorganizatorem Zjazdu Gnieźnieńskiego „Rodzina nadzieją Europy” oraz organizatorem – razem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – konferencji „Polska dla rodziny – rodzina dla Polski”. Współorganizowaliśmy wojewódzkie konferencje dotyczące Kart Dużej Rodziny w Toruniu, Łowiczu, Sochaczewie, Lublinie.

We wrześniu 2011 r. ZDR3+ organizował wraz z Gminą Grodzisk Mazowiecki konferencję zatytułowaną: „Polska dla rodziny – Karta Dużej rodziny w miastach i gminach” objętą patronatem Prezydenta RP, z udziałem Pani Prezydentowej.

W czerwcu 2012 r. rozpoczęliśmy wraz z Obserwatorium Rodzinnym cykl konferencji „Teraz rodzina” organizując debatę „Zmiany w systemie emerytalnym jako element polityki rodzinnej” a potem, 5 grudnia 2012, we współpracy z Senatem, konferencję „Bariery ograniczające dzietność w Polsce”. W trakcie tej konferencji, z inicjatywy ZDR3+ i burmistrza Grodziska, Grzegorza Benedykcińskiego, powstało Forum Samorządów na rzecz Dużych Rodzin, które wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 18 marca 2013 zorganizowało kolejną konferencję „Polska dla Rodziny – Karty Dużych Rodzin w miastach i gminach”. Dzięki niej rok 2013 stał się rekordowy jeśli chodzi o liczbę samorządów, które wprowadziły Karty Dużych Rodzin.

Ogólnopolskie Zjazdy Dużych Rodzin

Pierwszy Zjazd Dużych Rodzin miał miejsce w Grodzisku w 2013 roku i od tamtej pory wędrujemy szlakiem Zjazdów dalej, przez Lublin (2014), Łowicz (2015), Gniezno (2016), Nysę (2017), Szczecin (2018), Lubartów (2019).

Organizatorem Zjazdu jest zawsze Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz miasto, które zaprasza rodziny.  Wydarzenie jest okazją do spotkania z mieszkańcami miasta, którzy goszczą dużą część rodzin w swoich domach. Jesteśmy przyjmowani z dużą otwartością i życzliwością. Często nawiązują się więzi przyjaźni między rodzinami goszczącymi i goszczonymi, zarówno między dorosłymi jak i dziećmi. Bywa, że rodziny pozostają w kontakcie i potem odwiedzają nawzajem.

Zjazd to wielkie, trzydniowe święto radości, koncertów i spotkań, w którym co roku uczestniczy ponad 1000 osób – w tym około 700 dzieci. Obok spotkań dla wszystkich są przewidziane zajęcia w małych grupach, by każdy łatwo nawiązał kontakt z innymi: dyskusje, warsztaty dla rodziców, młodzieży, dzieci w każdym wieku, zawody sportowe, zajęcia artystyczne, koncerty rodzin - dużo dobrej zabawy. Obok wielu atrakcji i możliwości zwiedzania miasta, jest też sposobność do pracy nad relacjami w rodzinach – zawsze w ofercie warsztatowej znajduje się tematyka umiejętności komunikacyjnych i dialogu między mężem i żoną oraz rodzicami i dziećmi.

Ważnym, stałym elementem Zjazdu jest konferencja o tematyce ekonomicznej. Podejmujemy temat, który wydaje się istotny dla kształtu polityki rodzinnej w danym roku.  Biorą w nim udział ważne osobistości życia politycznego –  gościliśmy Prezydenta Rzeczpospolitej, Premiera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wiceministrów, wybitnych profesorów i doradców, Prezydentów i Burmistrzów miast. Wydarzenie jest zazwyczaj szeroko komentowane w mediach, co sprawia, że Zjazd odgrywa rolę opiniotwórczą wpływając na świadomość społeczną i działania polityków.

Zjazd Dużych Rodzin to doskonała okazja do pokazania, jak wielką wartością są rodziny, zwłaszcza te, które wychowują więcej dzieci, że wychowywanie dzieci to nie tylko wysiłek, trud, praca, ale także wielka radość i szczęście, że rodzina jest podmiotem współpracy i partnerstwa oraz jedną z podstaw budowania przyszłości państwa i społeczeństwa.

Kroki milowe

 • 2006 gru

  Konferencja w Sejmie „Rodziny duże bogactwem i nadzieją Polski”

  Pierwsza konferencja organizowana przez niezrzeszone jeszcze formalnie środowisko wielodzietnych

 • 2007 maj

  Powstanie ZDR

  Zostaje zarejestrowany Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

 • 2007 wrz

  Kolejna konferencja w Sejmie

  Kolejna konferencja w Sejmie

 • 2007 paź

  Inicjujemy KDR w samorządach

  Inicjujemy cykl konferencji promujących ideę samorządowych Kart Dużej Rodziny

 • 2007 lis

  Wprowadzenie ulgi rodzinnej w podatkach

  Po udanym lobbingu ZDR3+ zostaje wprowadzona podatkowa ulga rodzinna

 • 2008 lut

  Samorządowe Karty Dużej Rodziny

  Kolejne samorządy wprowadzają lokalne Karty Dużej Rodziny

 • 2010 sie

  Zjazd Gnieźnieński

  Współorganizujemy Zjazd Gnieźnieński

 • 2010 sty

  Ogólnopolska konferencja nt. Kart Dużej Rodziny

  Pierwsza ogólnopolska konferencja nt. Kart Dużej Rodziny organizowana wraz z Grodziskiem Maz.

 • 2012 gru

  Konferencja w Senacie "Bariery ograniczające dzietność w Polsce"

  Konferencja w Senacie RP o barierach ograniczających dzietność w Polsce

 • 2012 gru

  Powstaje Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin

  Z inicjatywy ZDR i pod naszym patronatem powstaje Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin

 • 2013 cze

  I Zjazd Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim

  W Grodzisku Mazowieckim odbywają się pierwsze Ogólnopolskie Dni Dużych Rodzin

 • 2014 maj

  Zmiany w systemie podatkowym

  Konferencja w MPiPS, po której przyjęto prezentowany przez ZDR3+ projekt zmian w systemie podatkowym

 • 2014 sty

  Startuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  Wchodzi w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

 • 2014 sty

  Konferencja w MPiPS

  Na konferencji zaprezentowaliśmy ideę bonu opiekuńczo-wychowawczego w wys. 500 zł na dziecko

 • 2015 cze

  II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

  II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Lublinie

 • 2016 cze

  III Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

  III Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Łowiczu

 • 2016 cze

  IV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

  IV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Gnieznie

 • 2017 cze

  V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

  V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Nysie

 • 2018 cze

  VI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

  VI Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Szczecinie

 • 2018 cze

  IX Międzynarodowa Konferencja ELFAC

  ZDR zorganizował podczas Zjazdu IX Międzynarodową Konferencję ELFAC. Przybyło ponad 300 gości zza granicy.

 • 2019 cze

  VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin

  VII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Lubartowie

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter