Walne Zebranie Członków Rzeczywistych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” - wybór nowego Zarządu


1 czerwca 2024 r.

31 maja br., podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych ZDR 3+. Podczas WZCR wybrano nowy Zarząd, przedstawicieli WZC do Rady Krajowej oraz Komisję Rewizyjną. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe z mijającej kadencji oraz sprawozdanie merytoryczne Zarządu za lata 2019-2023 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze Statutem, do kandydowania na stanowisko Prezesa uprawniony był jeden kandydat Radosław Waszkiewicz, który po przedstawieniu wskazanego przez siebie składu Zarządu, został wybrany większością głosów nowym Prezesem Związku na kolejną kadencję.

Wieloletni wiceprezes Zarządu Andrzej Wach, który pełnił swoją funkcję w Zarządzie ZDR 3+ od 2013 roku złożył rezygnację.

Mocą wyborów Walnego Zgromadzenia, w skład nowego ZARZĄDU weszli:

Radosław Waszkiewicz
Łukasz Wojdak 
Szymon Wytykowski
Anna Przerwa
Agata Arciszewska

Po wyborach władz ZDR 3+ przeprowadzono wybory kandydatów WZC do Rady Krajowej, organu opiniodawczo-doradczego Zarządu.
Kompetencjami Rady są m.in. opiniowanie budżetu rocznego, rocznego planu pracy, rocznych sprawozdań oraz strategicznych spraw dla Związku.

REPREZENTANCI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:
1. Joanna Krupska – wieloletnia Prezes ZDR 3+, dotychczasowa Przewodnicząca Rady Krajowej
2. Andrzej Wach- wieloletni Członek Zarządu ZDR 3+
3. Paweł Kowalczyk – mecenas, prawnik ZDR 3+
4. Katarzyna Kaczmarzyk – przewodnicząca Koła ZDR 3+ w Częstochowie
5. Andrzej Żuławiński – członek Koła ZDR 3+ w Pieszycach

Podczas WZCR wybrano także na nową kadencję KOMISJĘ REWIZYJNĄ, w skład której weszli:

Ewa Wichowska
Piotr Olszówka
Marta Kuźba

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Krajowej pełnią swoje funkcje społecznie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter