Family Spoty startują w całej Polsce!


25 maja 2023 r.

Kawa, herbata, zabawki, przewijak, edukacja rodzicielska i integracja. Rozwój Twojej rodziny i społeczności.

Czy to możliwe? Już wkrótce Związek Dużych Rodzin Trzy Plus startuje z pilotażowym programem Family Spotów – miejsc przyjaznych rodzinie. Projekt jest realizowany w ramach rządowego konkursu „Po pierwsze Rodzina!”.

Program „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresowany jest do organizacji społecznych, m.in. stowarzyszeń, fundacji, organizacji które prowadzą działania wspierające rodziny, jako najlepsze środowisko opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą miejsca szczególnie przyjazne rodzinom.

W ramach realizacji działania zaplanowaliśmy uruchomienie 24 Family Spotów w całej Polsce. Każdy punkt będzie miał indywidualny program działań uwzględniający specyfikę lokalnej społeczności, ich potrzeby a także dostępną infrastrukturę. W założeniu, każdy Spot będzie funkcjonował we współpracy z lokalnym samorządem, którego minimalnym zaangażowaniem w projekt będzie nieodpłatne użyczenie niezbędnej infrastruktury związanej z prowadzeniem zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla rodzin. Projekt ma charakter pilotażowy i służy weryfikacji potrzeb rodzin” – mówi Karol Grabiec z ZDR 3 + koordynator projektu.

Więcej informacji o projekcie; lista i program działań FS już wkrótce na www. 3plus.pl


Jak będzie działał Family Spot? Akcja, edukacja – integracja!

W przestrzeni Family Spot odbywać się będą dwa rodzaje zajęć: zajęcia edukacyjne, podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz specjalistyczne warsztaty dedykowane konkretnym grupom odbiorców.

Warto też podkreślić, że program działania każdego Family Spotu będzie miał charakter indywidualny, uwzględniający możliwości współpracy z lokalnym samorządem i odpowiadający na potrzeby lokalnego środowiska rodzin.

– Dotychczasowe doświadczenia Związku Dużych Rodzin na terenie całej Polski sugerują przykładowy katalog zajęć, które będą prowadzone głównie w lokalach udostępnionych przez partnera projektu. Jako uzupełnienie oferty możliwe są także wydarzenia plenerowe, np. spacery edukacyjne czy też sportowe aktywności rodzinne w innych obiektach. Wszystkie zajęcia w ramach Family Spot są bezpłatną ofertą dla rodzin, co znacząco podnosi ich dostępność – mówi jedna z koordynatorek krajowych projektu w ZDR 3+ Lilianna Sicińska.

 

Zajęcia edukacyjne podnoszące kompetencje rodzicielskie

W tym zakresie zaplanowano m.in. warsztaty budowania relacji, komunikacji w parze, zajęcia z wybranych obszarów rodzicielstwa czy też narzędzi takich jak pozytywna dyscypliny. W tym obszarze zaprosimy rodziców na spotkania z ekspertami, wśród których będą przedstawiciele takich specjalności jak: psycholog, pedagog, prawnik, terapeuta. W czasie tych zajęć w Family Spot będzie zapewniona równocześnie opieka dla dzieci, tak aby obydwoje rodzice mogli wspólnie uczestniczyć w zajęciach.

 

Specjalistyczne warsztaty dedykowane konkretnym grupom odbiorców

To druga, istotna przestrzeń Family Spot, która ma stanowić swoistą integrację całych rodzin. Jej nadrzędnym celem jest budowanie i pielęgnowanie relacji rodzinnych. Tu przewidziano m.in.: warsztaty ekologiczne, grupy wsparcia, akademię kreatywności dla rodzin, warsztaty rozwijania talentów, warsztaty chustonoszenia, zajęcia pilates z bobasem, pikniki integracyjne, warsztaty etnograficzne, rodzicielstwa bliskości, etc.

Ten moduł zakłada współpracę ze środowiskami skautowymi,  harcerstwem oraz z lokalnymi instytucjami w zakresie organizacji projektów dla całych rodzin, np. lokalna olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży, zajęcia teatralne, warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, rękodzielnicze.

Animator Rodzinny – lokalny lider działania Family Spot

Za sprawne działanie dopasowane do potrzeb rodzin, promocją wydarzeń i współpracą z samorządem będzie czuwał Animator Rodzinny. Działanie każdego Family Spotu będzie wspierane przez sprawdzonych szkoleniowców, oraz wolontariuszy.

 

Zapraszamy w dniach 16 - 18 czerwca 2023 r. na XI Zjazd Dużych Rodzin do Grodziska Mazowieckiego. Będzie to również okazja do rozmów z animatorami społecznymi oraz rzecznikiem Family Spot.

„Rodzina tworzy dobry klimat to hasło tegorocznego Zjazdu Dużych Rodzin. W dniach 16-18 czerwca odbędzie się wielkie święto rodziny. Po raz jedenasty Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, tym razem wraz z miastem Grodzisk Mazowiecki, zaprasza rodziców i dzieci z całej Polski do wspólnego świętowania i promowania życia w rodzinie.

———

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. telefoniczną linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin, warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie. Od 2017 r. Związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom. Związek zrzesza ok. 9000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC).

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter