OWOCE NASZEJ MISJI cz. I: "Po Pierwsze Rodzina!"


3 kwietnia 2023 r.

154 szkolenia dla 2952 osób, certyfikacja w 13 samorządach, 4500 rodzin w konkursie filmowym, 1050 nagrodzonych, 68 szkoleń dla 599 urzędników, 4 filmów instruktażowych, kurs trenerów komunikacji par, 1 089 000 wyświetleń kampanii społecznych...

Zainspirowani kolejnymi pytaniami dziennikarzy o realizowaną przez nas misję uznaliśmy, że warto przybliżyć – nie tylko członkom ZDR 3Plus, ale całemu społeczeństwu – owoce naszej wytężonej pracy. Zdecydowaliśmy opowiedzieć o efektach działań podejmowanych przez nasze stowarzyszenie po reakcjach zwracających się do nas dziennikarzy na udzielane przez nas odpowiedzi. Wszyscy reagują podobnie – zdziwieniem, jak wiele udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie funkcjonowania Związku, a przede wszystkim – tak niewielkimi nakładami. Dla nas to „wiatr w żagle”. Jesteśmy dumni! Czy słusznie? Niech każdy oceni sam.

Poniżej prezentujemy zatem pierwszy odcinek z cyklu: „Owoce naszej misji” – szczegółowo opisując efekty naszych działań w ramach konkursu „Po pierwsze rodzina!”. Oczywiście znajomość potrzeb dużych rodzin oraz pomysły na ich rozwiązywanie to nie wszystko. Rzeczywistość uczy, że bez finansowego zaplecza niewiele da się zrealizować. Dlatego wsparcie uzyskane z dotacji pozyskanych w otwartych konkursach ofert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej połączyliśmy z naszymi diagnozami, wiedzą i pomysłami, jak najskuteczniej działać. Zakasaliśmy rękawy i… poczytajcie sami:

WSPARCIE PRZEZ PROFESJONALIZACJĘ

Rok 2020 wszyscy zapamiętamy jako rok wielkiej niepewności, związanej z wprowadzanymi ograniczeniami ze względu na pandemię Covid-19. W dużych rodzinach jesteśmy przyzwyczajeni do zarządzania dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami. Ponieważ wiedzieliśmy już, jak chcemy wspierać rodziny z radością przyjęliśmy informację o ogłoszonym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursie „Po Pierwsze Rodzina”. Przygotowaliśmy szeroki program wsparcia rodzin, kierowany bezpośrednio w formie warsztatów, szkoleń, filmów edukacyjnych jak i pośrednio poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami oraz samorządami. Nasza plan działań, jego uzasadnienie i zaplanowane rezultaty zostały bardzo wysoko oceniona przez komisję konkursową, dzięki czemu otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie programu działań kierowanych do rodzin. W efekcie zrealizowaliśmy 34 wydarzenia, w tym szkolenia, warsztaty i webinaria wspierające budowanie relacji rodzinnych, podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych rodziców wielodzietnych, a także program szkoleń profesjonalizujących lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, działające na rzecz rodziny. W działaniach tych uczestniczyło bezpośrednio 943 osób. Ponadto, przygotowaliśmy 9 filmów warsztatowych, wspierających budowanie relacji w rodzinach w czasie pandemii, które w samym 2020 roku miały 16,4 tysięcy wyświetleń.

Jak zapewne wiecie, naszą działalnością staramy się nie tylko odpowiadać na bieżące wyzwania rodzin, ale także wpływać na ich bliższą i dalszą przyszłość, dlatego we współpracy z Ośrodkiem Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA stworzyliśmy nowatorski program szkoleń trenerów z obszaru komunikacji w parze, z którego skorzystało 24 trenerów z całej Polski. Wskazywaliśmy wówczas, że edukacja rodzicielska i małżeńska to jedno z kluczowych wyzwań na nadchodzące lata, a zarazem odpowiedź na istniejące już wtedy potrzeby wynikające z izolacji pandemicznej.

Dopełnieniem naszych działań było działanie z szerszej perspektywy, we współpracy z samorządami: mianowicie pilotaż procesu certyfikacji pod nazwą Samorząd Przyjazny Rodzinie, który rozwijaliśmy we współpracy z Gminą Lubochnia, Grodziskiem Mazowieckim oraz Szczecinem. W ramach wspólnych działań opracowaliśmy ankietę badawczą, program szkoleniowy a także opracowaliśmy wyniki zebranych danych. Na podstawie zebranego doświadczenia oraz materiałów możliwym stało się przyjęcie kryteriów certyfikacji i modelowych rozwiązań dla różnych typów samorządów w Polsce w obszarze działań na rzecz rodziny i demografii.

WSPARCIE PRZEZ PROFESJONALIZACJĘ

Jesień 2020 to okres największych trudności, jakie pojawiły się w związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej, czy też m.in. zamknięciem placówek przedszkolnych. To na dużych rodzinach jak w soczewce skupiły się różne wyzwania tej nowej rzeczywistości.

Jednak, jak to mamy w zwyczaju – trudności wyzwoliły w nas znów kreatywne opracowanie nowych rozwiązań. Przygotowaliśmy ofertę na realizację Świątecznego Konkursu Rodzinnego, który miał być okazją do przeprowadzenia oddolnej kampanii społecznej, w której same rodziny miały pokazać, jak pozytywnie w rodzinie można spędzić ten trudny czas. Nasz pomysł został wysoko oceniony i otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pod nazwą „Łączy nas Rodzina” a sam Konkurs odbył się pod nazwą „Rodzina Pozytywnie Nakręcona”. Głównym jego celem było promowanie wartości rodziny i jej pozytywnego wizerunku w trudnym dla wszystkich, wyjątkowym czasie, jakim była pandemia Covid-19. Konkurs polegał na zgłoszeniu krótkiego filmu rodziny (maksymalnie 1 minuta), na którym w twórczy i radosny sposób rodzina pokazała swoją codzienność w czasie pandemii. Nadesłane filmy odnosiły się zarówno do domowego nauczania zdalnego, jak i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, do rodzinnych aktywności (np. sportowych), do rodzinnych talentów, rytuałów i odkryć, a także – bardzo zwyczajnie pokazywały udokumentowaną codzienność życia w rodzinie. Konkurs trwał blisko miesiąc. Głównymi nagrodami w konkursie było 450 komputerów do nauki zdalnej.

Poniżej przedstawiamy garść statystyk dotyczących Konkursu:

 • 4511 zgłoszeń konkursowych
 • długość wgranych filmów: 2 976 minut (ponad 48 godzin materiału nagranego przez uczestników) 
 • 17 434 dzieci w wieku szkolnym biorących udział w filmach
 • 1050 nagrodzonych rodzin
 • 450 przekazanych komputerów do rodzin
 • 5,17 to średnia liczba dzieci w rodzinach, które wygrały komputer

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w ówczesnej rzeczywistości organizacja takiego konkursu była gigantycznym wyzwaniem. Edukacja zdalna wymuszała zakup sprzętu przez rodziny. Jednocześnie firmy i instytucje przechodziły na tryb zdalny. Ceny komputerów rosły, a jednocześnie ich dostępność na rynku z dnia na dzień malała. Niemalże żadna z blisko 40 ofertowanych firm, zajmujących się sprzedażą i dystrybucją sprzętu, nie była w stanie zagwarantować odpowiedniej jakości, ceny ani terminu dostawy w wyznaczonych przez nas kryteriach. Zamówienie partii 450 komputerów u producentów sprzętu miały termin realizacji najwcześniej na maj kolejnego roku. A jednak się udało. Z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że rzeczy niemożliwe są możliwe kiedy szanse na ich realizację dostają organizacje pozarządowe J. Na realizację konkursu otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 250 000zł, z czego udało się m.in. zakupić 450 komputerów oraz 500 nagród dodatkowych, niezwykle cenionych w tamtym czasie, jak słuchawki multimedialne, gry planszowe, vouchery na zakupy sprzętu sportowego oraz dodatkowo zrealizować działania promocyjne, które osiągnęły zasięgi w mediach społecznościowych na poziomie 3,5 mln wyświetleń! Efektem tej promocji, w którą włączyły się sami uczestnicy, była fala pozytywnych, twórczych i budujących inspiracji, które zdominowały przekazy w mediach społecznościowych, co sygnalizowali nam sami uczestnicy Konkursu oraz jego obserwatorzy. W chwilach, kiedy trudno było z nadzieją oczekiwać najbliższych dni, miesięcy, kiedy izolacja powodowała zamykanie miejsc publicznych, ośrodków sportu, kultury, edukacji i codziennych aktywności, przekazywanie sobie tak życzliwych, serdecznych treści wpływało pozytywnie i wspierająco na codzienne samopoczucie wielu osób. Pokazywana radość w zwyczajnej codzienności była wskazówką dla wielu, którzy z trudem przyjmowali czas izolacji, niepokoju i niepewności o przyszłość.

Oba zadania realizowane przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, które otrzymały dofinansowanie w konkursie Po Pierwsze Rodzina w roku 2020, zostały poddane procedurze kontrolnej przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, która po kilku miesiącach prac przygotowała wystąpienie pokontrolne. Oto fragment wystąpienia NIK:

CELE OSIĄGNIĘTE – IDZIEMY DALEJ

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" prawidłowo zrealizował dwa zadania w ramach I edycji konkursu "Po pierwsze rodzina!" (...). Związek osiągnął zakładane w ofertach i umowach efekty i rezultaty. Zakres przedmiotowy działań oraz cele, wyrażone wskaźnikami nakładu, produktu i rezultatu, zostały zrealizowane. Związek prawidłowo sfinansował i rozliczył koszty kwalifikowane w ramach kontrolowanych projektów. Posiadał wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków związanych z projektami, terminowo przedstawił sprawozdania z wykonania zadań, w tym osiągnięcia założonych w umowie celów i wskaźników, a także rozliczenia końcowe.

W roku 2021 chcieliśmy kontynuować i rozwijać nasze działania, które zainicjowaliśmy z takim rozmachem w 2020. W II edycji konkursu „Po pierwsze rodzina!” zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Dumni z rodziny!”, na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 520 tys. zł. W ramach tych środków przeprowadziliśmy 38 szkoleń oraz warsztatów wspierających budowanie relacji rodzinnych, kształtujących kompetencje społeczne i zawodowe dla rodziców wielodzietnych, w których wzięło udział łącznie 1397 osób. Udzieliliśmy wsparcia lokalnym liderom środowisk rodzinnych poprzez organizację 26 szkoleń profesjonalizujących działania lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na rzecz rodziny, w których wzięło udział łącznie 309 osób. Przeprowadziliśmy szkolenia oraz superwizje dla 23 trenerów par, którzy dzięki temu przygotowali autorskie programy szkoleń z obszaru komunikacji w rodzinie. Ponadto przygotowaliśmy, wyprodukowaliśmy i rozpowszechniliśmy w Internecie 5 filmów edukacyjnych, skierowanych do rodziców. W roku 2021 po raz pierwszy zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy kampanię społeczną w mediach społecznościowych na temat wyjątkowej roli rodziny w kształtowaniu postaw prospołecznych. Kampania obejmowała m.in. publikację treści na Instagramie ponad 90 opracowań (stories, posty, live'y), które wygenerowały 312 373 wyświetleń, produkcję spotu filmowego na portalu YouTube (23 221 wyświetleń) oraz materiały promocyjne zamawiane w mediach. Łączna minimalna liczba dotarcia wyniosła 608 215.

Kontynuowaliśmy współpracę z samorządami poprzez wdrożenie procesu certyfikacji Samorząd Przyjazny Rodzinie w pięciu różnych JST i wypromowaliśmy modelowe rozwiązania dla samorządów w Polsce w obszarze działań na rzecz rodziny i demografii. Do współpracy włączyły się reprezentujące różne typy samorządów: Lublin, Gdynia, Trzebnica, Tomaszów Mazowiecki oraz gmina Dąbie. Urzędnicy chcący rozwinąć działania na rzecz rodzin zamieszkujących wymienione gminy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących relacji bezpośrednich z rodzinami, możliwości rozwoju wolontariatu oraz pracy z młodzieżą w samorządzie, umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, wymagających asertywności, a także z zakresu komunikacji i promocji oraz aspektów prawnych dotyczących pracy z rodzinami. Łącznie zrealizowaliśmy 28 szkoleń dla 219 urzędników z 5 samorządów w 6 obszarach tematycznych.

W roku 2022 w ramach zadania „Dumni z rodziny – edycja 2022” rozwinęliśmy działalność edukacyjną dla rodzin – zrealizowaliśmy 30 szkoleń wspierających budowanie relacji rodzinnych oraz 26 szkoleń profesjonalizujących lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na rzecz rodziny. W działaniach uczestniczyło 612 osób. Kolejne samorządy mogły uczestniczyć w procesie certyfikacji samorządowej Samorząd Przyjazny Rodzinie: do procesu tego przystąpiły Wadowice, Michałowice, Łódź, Nowa Sucha oraz Warszawa Wawer. Dla 229 urzędników samorządowych zrealizowaliśmy 25 szkoleń w 5 obszarach tematycznych. Ponadto zrealizowaliśmy kampanię społeczną „Rodziny zmieniają świat na lepsze”. Kampania obejmowała m.in. publikację treści w mediach społecznościowych (posty, live'y), a także opracowanie poradnikowego e-booka dla (dużych) rodzin. Łączna minimalna liczba dotarcia z materiałami kampanii wyniosła 481 000 wyświetleń (FB, Instagram) oraz dotarcie do minimum 256,5 tysiąca osób. W roku 2022 przygotowaliśmy ponadto nowy rodzaj działania, jakim był I Kongres Młodzieży, który odbył się w terminie 26-27 listopada 2022 r. i składał się z dwóch części: zamkniętych warsztatów i dyskusji oraz otwartej dla widowni konferencji. W Kongresie uczestniczyli młodzi ludzie, którzy podjęli dyskusje na temat wyzwań stojących przed rodzinami.

REZULTATY MIERZONE W LICZBACH

Na koniec pragniemy podsumować liczbowo zrealizowane przez nas w latach 2020-2022 działania:

 • w okresie pandemii zrealizowaliśmy konkurs filmowy z udziałem ponad 4500 rodzin, w którym przekazaliśmy m.in. 450 komputerów do nauki zdalnej (1050 nagrodzonych rodzin)
 • zrealizowaliśmy 154 szkolenia i warsztaty dla rodzin, w których uczestniczyło 2952 osób
 • przygotowaliśmy 14 instruktażowych filmów edukacyjnych dla rodziców
 • zrealizowaliśmy nowatorski kurs trenerów w zakresie komunikacji w parze, w ramach którego przeszkolono 24 trenerów
 • przeprowadziliśmy pilotaż, a następnie wdrożenie procesu certyfikacji Samorząd Przyjazny Rodzinie w 13 samorządach w Polsce (Szczecin, Grodzisk Mazowiecki, gmina Lubochnia, Lublin, Gdynia, Trzebnica, Tomaszów Mazowiecki, gmina Dąbie, Wadowice, Michałowice, Łódź, Nowa Sucha, Warszawa Wawer).
 • przeprowadziliśmy 68 szkoleń dla urzędników samorządowych, w których uczestniczyło 599 osób
 • zrealizowaliśmy 2 kampanie społeczne o łącznym zasięgu ponad 1 089 000 wyświetleń

Dzięki realizacji naszych działań wpływamy na kształtowanie świadomości obywateli oraz instytucji w obszarze wizerunku dużej rodziny – jako wartościowej tkanki społecznej, z którą warto się utożsamiać i wspierać.

Nasze działania przyczyniają się do promowania dzietności, a także bezpośredniego wsparcia rodziny (rodziców, dzieci, młodzieży). Jesteśmy pewni, że podjęte działania wpływają na zmianę postaw, polegającą na większej akceptacji i wsparciu modelu rodziny 3+ oraz na kształtowanie postaw prorodzinnych w pokoleniu młodych, stojących przed decyzjami o przyszłości.

 ZESPÓŁ STOWARZYSZENIA
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter